Welkom bij Adviesburo Heusschen

Bouwkundig Adviesburo Heusschen biedt de volgende diensten:
- Bouwkundige plannen voor verbouw en nieuwbouw
- Haalbaarheidsonderzoek
- Bouwkundige opname rapporten
- Bouwvoorbereiding
- Calculatie, bestek, budgetbewaking
- Uitvoeringsbegeleiding en oplevering
- Onderhoudsplanning

Bouwkundige plannen voor verbouw en nieuwbouw omvat het verzorgen van alle vergunningen, zoals:
- Sloopvergunning
- Welstandsaanvraag
- Bouwvergunning
- Hinderwetvergunning
- Gebruiksvergunning

Bouwkundige opnamerapporten verzorgen wij ten behoeve van: - Aankoop of bij verkoop van een pand
- Opleveringskeuring; bouw conform tekening of beschrijving
- Meeloopkeuring